Een nieuw begin

Goedheid is sterker dan slechtheid,
liefde is sterker dan haat,
licht is sterker dan duister,
leven sterker dan dood.
Hoopvol zijn wij
sinds Hij ons liefhad.

Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu (1931-2021)