Leven tussen goed en kwaad

(januari 2016)

Een nieuw jaar

We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen en dat roept altijd de vraag op wat dit jaar zal brengen. Dat weet je nooit van tevoren, want wij hebben ons leven niet in de hand. Door alles wat we in ons persoonlijke leven ervaren en door wat we om ons heen zien in de wereld van vandaag, kunnen er wel dubbele gevoelens bij ons boven komen. Positief in het leven staan is niet altijd gemakkelijk.

Het lijden van mensen

Want er zijn zoveel dingen die niet goed zijn. Denk alleen maar aan al het onrecht en geweld dat maar doorgaat, waardoor ook zoveel mensen op de vlucht zijn. En er is veel onbegrip en haat tussen mensen. Ook dichtbij oordelen mensen soms zo gemakkelijk over elkaar en doen mensen elkaar pijn. Misschien ervaren we dat ook zelf. Hoe ga je daar mee om? En welke rol speelt ons geloof daarbij? Kunnen we moed houden en weer nieuwe kansen zien?

Het goede in het leven

Naast het kwade dat we zien en soms ook zelf ervaren, is er gelukkig ook veel goeds. Nieuw leven dat wordt geboren, liefde die is er tussen mensen is, de prachtige natuur waarvan je kunt genieten, mooie muziek of een goed boek waardoor je ontroerd kunt raken, bijzondere ontmoetingen. We kunnen dat ervaren als iets dat ons wordt geschonken, een gave van God. Zo bestaan het goede en het kwade dus naast elkaar.

De vraag naar God

Altijd weer komt de vraag op hoe God te rijmen is met het lijden in de wereld. Zeker nu soms ook nog God wordt aangeroepen bij het plegen van extreem geweld. Daardoor komt geloof in een negatief daglicht te staan en wordt het zelfs als gevaarlijk gezien. Zeker door mensen die al weinig met het geloof hebben. Soms hebben mensen daardoor ook het geloof en de kerk vaarwel gezegd. Maar ook gelovigen kunnen die kritiek vaak wel meevoelen, want ervaringen van zinloosheid knagen aan hun vertrouwen op God. Misschien herkennen wij dat wel en komen ook bij ons vragen op over het geloof.

Leven tussen goed en kwaad

Over deze vragen heeft ds. Simon J. Dingemanse een boeiend boek geschreven: ‘Leven tussen goed en kwaad, Denken over God en het goede leven bij ervaringen van zinloosheid.’
Dit boek wil helpen helder na te denken over die knagende vragen over God en het lijden. Het geeft geen antwoorden, maar wijst een weg om opstandig te kiezen voor het goede leven dat God bedoelt. Leven met geloof in deze tegenstrijdige wereld is zeker niet onredelijk, laat staan onmogelijk. Integendeel, het helpt juist een zinvolle weg te zoeken naar de toekomst. Volgens Simon Dingemanse is de meest christelijke grondhouding in het omgaan met kwaad en lijden dat we ons niet neerleggen bij het kwaad, maar steeds het goede blijven zoeken. Zoals Jezus ons daarin is voorgegaan en het goede leven volhield tegen alle verzet en lijden in. Dat goede was uiteindelijk sterker dan het kwade.

Kiezen voor het goede

Voor ons is het belangrijk dat we een goed onderscheid maken: Wat is goed en wat is kwaad? Dat is lang niet altijd duidelijk. Maar in de Bijbel zien we wel duidelijke grondlijnen van goedheid, vrijheid, barmhartigheid, gerechtigheid en liefde. Op basis daarvan formuleert Dingemanse een aantal wegwijzers voor het goede leven. Geloven is een manier van doen, een manier van leven. Het gaat er steeds om te kiezen tegen het kwade en voor het goede leven in Gods geest. Hopelijk kunnen we zo ervaren dat het kwade niet het laatste woord heeft, maar dat het goede wint.