Boer zoekt vrouw

(oktober 2012)

Op dit moment is het t.v.-programma ‘Boer zoekt vrouw’ erg populair. Misschien kijkt u of kijk jij er ook wel naar iedere zondagavond. Waarom spreekt dit programma zoveel mensen aan? Waarschijnlijk omdat je jezelf kunt herkennen in de zoektocht naar geluk, naar liefde. En het programma komt ook heel dicht bij onszelf. We zien mensen zoals wij zelf zijn, met mooie momenten maar ook met moeilijke momenten. Het gaat niet alleen over geluk en liefde, ook het verdriet wordt niet verzwegen. De diepte van het leven komt heel duidelijk aan bod. Zo zijn er boeren die een partner hebben verloren of bij wie een eerdere relatie is verbroken. En dit jaar valt het op dat er ook een homoseksuele boer bij is die op zoek is naar een man. Mooi dat zo het traditionele beeld van een boer wordt doorbroken. Want ieder mens is geschapen naar Gods beeld en mag er zijn zoals hij/zij is. En iedereen is ook op zoek naar geluk. Maar het is nog niet zo gemakkelijk om dat te vinden en echt open te zijn naar de ander toe, zeker niet als heel Nederland meekijkt. Maar toch gaat het enkelen waarschijnlijk wel lukken om de ware liefde te vinden.
Het programma is een mooi beeld van ons eigen leven. Wij maken ook van alles mee, geluk maar ook verdriet. We moeten dat onder ogen zien. Tegelijk is het belangrijk door alles heen te blijven zoeken naar echte liefde. Mensen die geloven, ervaren dat vaak als een geschenk van God. Want geluk en liefde heb je niet zelf in de hand. De boeren en ook wij kunnen nog zo hard op zoek gaan naar geluk, je kunt het ook zomaar weer kwijt zijn. Toch kun je er zelf wel iets aan doen. Als je er zelf voor open staat en je laat raken, dan kun je het echte geluk ontvangen. Het gaat er dan wel om dat je echt jezelf bent en je niet helemaal aanpast aan de ander. Elkaar ruimte geven en samen optrekken zijn beide belangrijk. In een relatie, maar ook gewoon in het contact met de mensen om je heen. Het programma ‘Boer zoekt vrouw’ laat zien dat liefde mogelijk is. Gelukkig maar!