Ongelofelijk

(mei 2018)

‘Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft.’ Dat zegt journalist Yvonne Zonderop (1955), die een boeiend boek heeft geschreven met de titel ‘Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie’. Zelf nam ze op haar negentiende afstand van de katholieke kerk, maar ze voelt zich wel nauw verbonden met de christelijke cultuur. Het verbaast haar dat populistische politici als Wilders en Baudet zich opwerpen als hoeder van de christelijke erfenis, terwijl niemand hen antwoordt: ‘Waar jullie over spreken is ook mijn erfenis, maar ik zie ‘m een tikje anders.’ Zij pleit ervoor om het christelijk gedachtegoed niet te laten kapen door populisten, maar er zelf een serieus gesprek over aan te gaan.
Zij ziet dat in deze tijd weer veel mensen zich bezig houden met een of andere vorm van spiritualiteit. Al is dat op een nieuwe manier en vaak niet aan een kerk gebonden. Dit past in een individualistische samenleving waarin je zelf bepaalt wat je wilt geloven. Tegelijk kun je dit ook zien als een verwijt aan de kerk, die heeft daar simpelweg te weinig ruimte aan geboden. De spirituele erfenis is bedolven geraakt onder een lawine van gedragsregels en letterlijke bijbelteksten. Voor de traditionele kerken zijn de vooruitzichten dan ook niet gunstig. Nieuwe, gepassioneerde initiatieven manifesteren zich vooral buiten de gebruikelijke kaders. De kerk wordt dus kleiner, diverser en pragmatischer. Het lijkt mij belangrijk te zoeken naar nieuwe vormen die passen in deze tijd. Want het geloof is niet verdwenen, er zijn juist weer meer mensen op zoek naar inspiratie en spiritualiteit. Zo’n nieuwe vorm is bijvoorbeeld het zoeken naar rust en bezinning, het tijd nemen voor stilte en meditatie. Mijn ervaring is dat dit juist in deze hectische tijd van grote waarde is. Daarnaast kan het christelijk geloof van betekenis zijn bij de vragen van vandaag, zoals het klimaatprobleem, de digitale revolutie en de opvang van vluchtelingen. Het christelijk idee dat ieder mens evenveel waard is leert ons dat we een verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. Daarom is het nodig dat geloof weer meedoet en serieus genomen wordt in het maatschappelijk leven.