Alles voor allen (2017-2018)

Gesprekskring Raad van Kerken Oosterwolde

2017-2018
Materiaal: Huub Oosterhuis, Alles voor allen. Een nieuwe catechismus
Kok € 17,99 ISBN 978 90 435 2798 9

Wat betekent geloven in deze tijd? Het boek ‘Alles voor allen’ van Huub Oosterhuis gaat over deze vraag. Uit zijn vele publicaties heeft theoloog Kees Kok een bloemlezing samengesteld volgens de structuur van een catechismus. Hierin wordt geprobeerd antwoorden te vinden op de wezenlijke vragen van vandaag, zoals: Wie zijn wij, wat is de zin van ons leven, hoe kunnen we iets van God ervaren, en wat betekent geloven in ons dagelijks leven.
Het boek begint bij de (joodse) Schrift, daarna gaat het over (beelden van) God en Jezus. Het laatste deel gaat over het geestelijk leven: bidden en naastenliefde, liturgie en sacramenten, dood en hoop.
Oosterhuis wil een fundamentele, liefdevolle boodschap overbrengen, waarbij hij expliciete aandacht heeft voor actuele maatschappelijke thema’s.
We gaan in gesprek over de vragen van vandaag aan de hand van dit boeiende boek. Daarbij is er ruimte voor onze eigen ervaringen en inbreng. Hoe staan wij in het leven en wat betekent geloven voor ons?

Allesvoorallen