Themadiensten

In deze rubriek worden preken geplaatst in het kader van behandelde waaronder thema’s die behandeld worden op huiskamergesprekken.

De eerste is die over Spreken over God.