Mediteren met Thomas Merton (2015)

Gesprekskring Raad van Kerken Oosterwolde

2015-2016
Materiaal: ‘Mediteren met Thomas Merton’
Narratio € 6,50 ISBN 9789052634609

In deze gesprekskring gaan we ons meditatief verdiepen in de teksten van Thomas Merton.
Deze Amerikaanse trappistenmonnik werd geboren op 31 januari 1915. Omdat het nu honderd jaar geleden is, wordt er veel aandacht aan hem besteed. In zijn leven was Thomas Merton op zoek naar Gods aanwezigheid in alle dagelijkse dingen.
Ter gelegenheid van zijn geboortedag, is het boekje ‘Mediteren met Thomas Merton’ verschenen, een meditatiegids bij zijn boek ‘Zaden van contemplatie’. Dit boekje bevat acht meditaties rond thema’s van hem, zoals ‘Bid om jezelf te ontdekken’, ‘Integriteit’, ‘Van geloof naar wijsheid’.
We zullen deze meditatiegids gebruiken in de gesprekskring. Iedereen kan er zelf thuis mee bezig zijn en daarnaast staan we in de groepsbijeenkomsten meditatief stil bij de teksten van deze grote spiritueel schrijver van de twintigste eeuw. Daarbij is er ruimte voor het delen van onze ervaringen tijdens de persoonlijke meditatie. Ervaring met meditatie is niet nodig, iedereen kan meedoen. Het is de bedoeling dat het boekje ‘Mediteren met Thomas Merton’ wordt aangeschaft. Dat kunnen we gezamenlijk doen, als de opgaven binnen zijn.