Orde van dienst

Hier vindt u op vrijdag altijd de orde van dienst voor een kerkdienst van mij op de daaropvolgende zondag. Deze orde van dienst blijft staan totdat de volgende wordt geplaatst. Zo is het mogelijk om bij de ‘Preek – laatste keer’ ook de orde van dienst er bij te lezen.

Zondag 5 februari 2023 om 9.30 uur in Oudwoude
Vijfde zondag van Epifanie, dienst van schrift en tafel

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte en Kaarsenlied 277 
Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 276: 1 en 2 
Bemoediging     
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 276: 3
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Glorialied: Lied 304                                                                                                                                                            Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jesaja 43: 9-12
Zingen: Lied 119a: 1 en 4   
Tweede lezing: Matteüs 5: 13-16
Zingen: Lied 834
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 973     
Dienst van het antwoord
Aansteken van de kaar voor Oekraïne
Dankgebed en voorbeden telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen:
A: Heer, verhoor ons.
Dienst van de tafel
Zingen: Lied 391
Tafelgebed en Onze Vader
Viering  en dankgebed
Slotlied (staande): Lied 838: 1 en 4
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Zondag 29 januari 2023 om 9.30 uur in Westergeest
Vierde zondag na Epifanie

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Kaarsenlied 277
Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 149: 1 en 3
Bemoediging     
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 215: 1, 4 en 5
Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Glorialied: Lied 117a
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Sefanja 3: 9-13
Zingen: Lied 763     
Tweede lezing: Matteüs 5: 1-12
Zingen: Lied 321: 1, 2, 4 en 5
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 1001
Kinderen komen terug    
Dienst van het antwoord
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dank en voorbeden telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied (staande): Lied 146c: 1 en 3
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Zondag 22 januari 2023 om 9.30 in Oudwoude
Derde zondag na Epifanie

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Kaarsenlied 277
Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 139: 1 en 2
Bemoediging     
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 275: 1 en 4
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.

Glorialied: Lied 657: 1, 2 en 4  
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jesaja 49: 1-7
Zingen: Lied 362 
Tweede lezing: Matteüs 4: 12-22
Zingen: Lied 531 
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 836 
De kinderen komen terug
Dienst van het antwoord
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dank en voorbeden telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied (staande): Lied 423 
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Zondag 15 januari 2023 om 9.30 uur in Ee 
Tweede zondag na Epifanie

Voorbereiding
Welkom
Intochtslied: Lied 66: 1 en 2
Bemoediging en groet
Thema van de dienst
Zingen: Lied 280: 1, 2 en 5      
Kyriegebed
Glorialied: Lied 146a: 1, 2 en 4
Dienst van het woord
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de bijbel: Jesaja 62: 1-5
Zingen: Lied 767: 1, 2, 3   
Tweede lezing uit de bijbel: Johannes 2: 1-11
Zingen: Lied 526: 3 en 4
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 525
Dienst van het antwoord
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 793
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Zondag 8 januari 2023 om 9.30 uur in Engwierum
Zondag Epifanie

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Intochtslied: Lied 72: 1 en 6
Bemoediging en groet
Thema van de dienst
Zingen: Lied 287: 1 en 2
Kyriegebed
Zingen: Lied 305
Dienst van het woord
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6
Zingen: Lied 496: 1 en 3
Tweede lezing: Matteüs 2: 1-12
Zingen: Lied 526: 1 en 4
Preek
Orgelspel
Zingen: Lied 506: 1, 2 en 4
Dienst van het antwoord
Dankgebed en voorbeden
Slotlied (staande): Lied 919: 1, 3 en 4
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Zondag 1 januari 2023 om 10.00 uur in Westergeest

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Kaarsenlied 277
Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 8: 1, 3 en 4   
Bemoediging     
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 280: 1, 2 en 5
Gebed, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.
Glorialied: Lied 305   
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.
Eerste lezing: Numeri 6: 22-27
Zingen: Lied 418: 1 en 2    
Tweede lezing: Handelingen 4: 8-12 en Lucas 2: 21
Zingen: Lied 527
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 489    
Dienst van het antwoord
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dank en voorbeden, telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied (staande): Lied 425
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Koffiedrinken na de dienst

Oudejaarsdienst 2022 om 19. 30 uur in Westergeest

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Intochtslied: Lied 90: 1 en 8
Bemoediging     
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 246b: 1, 3 en 5
Gebed
Zingen: Lied 909: 1 en 2
Dienst van het woord
De groet
Eerste lezing uit de bijbel: Daniël 3: 13-27             
Zingen: Lied 713: 1, 2 en 3
Tweede lezing uit de bijbel: Matteüs 7: 24-27             
Zingen: Lied 146a: 1 en 2
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 511: 1, 2, 5, 6 en 7 
Dienst van het antwoord
Dankgebed en voorbeden
Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2 en 4
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Eerste Kerstdag zondag 25 december om 9.30 uur in Oudwoude

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Orgelspel
Dienst van de voorbereiding
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Intochtslied: Lied 477: 1, 2 en 4 ‘Komt allen tezamen’
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A: Schepper van hemel en aarde.
V: die dichtbij ons is,
     mens tussen de mensen.
A: Licht en vrede voor iedereen.
Drempelgebed
Thema van de dienst ‘Levenslicht’
Aansteken van de Kerstkaars met gedicht
Zingen: Lied 486: 1, 2 en 4 ‘Midden in de winternacht’
Kyriegebed vanwege de nood in de wereld, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.

Zingen: Lied 478: 1 en 2 ‘Komt, verwondert u hier, mensen’
Dienst van het woord
De groet
Lezing: Jesaja 52: 7-10 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Lied 473 ‘Er is een roos ontloken’
Lezing: Lucas 2: 1-20 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Lied 503: 1, 2 en 4 ‘Wij staan aan een kribbe’
Kerstmusical ‘Een beeld op stand’
Zingen: Projectlied ‘Levenslicht’
Dienst van het antwoord
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dankgebed en voorbeden, na elke voorbede:
V: Zo bidden wij samen
A: Heer, verhoor ons.
Stil gebed en Onze Vader
Slotlied: Lied 487: 1 en 2  ‘Eer zij God in onze dagen’
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’
Inzameling van de gaven

Kerstnachtdienst zaterdag 24 december om 21.00 uur in Westergeest

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Orgelspel
Voorbereiding
Welkom
Moment van stilte
Intochtslied: ‘Door het donker hier gekomen’ (1, 2, 3 cantorij, 4, 5 en 6 allen)
Bemoediging en drempelgebed
Aansteken van de Kerstkaars
Zingen: Lied 1005 (coupletten cantorij, allen: refrein)
Thema van de dienst ‘Een kwetsbaar kind’
Zingen: Lied 477: 1, 2, 3 en 4 ‘Komt allen tezamen’ (allen)
Dienst van het woord
De groet    
V: Het licht van de Eeuwige is met u en jullie allemaal.
A: ook met u is Zijn licht.                                                                                                               
Gebed van de Kerstnacht     
Zingen: ‘Een diepe nacht houdt Bethlehem zo dromeloos omvat’
(1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen)
Lezing uit de bijbel: Jesaja 9: 1-6
Cantorij: ‘Een lied weerklinkt in de wereldnacht’
Lezing: Lucas 2: 1-7
Lied 483: 1, 2 en 3 ‘Stille nacht’ (allen)
Lezing: Lucas 2: 8-14
Cantorij: ‘Sang fan de hoeders’: 1, 2 en 3 (2e keer gloria door allen)
Lezing: Lucas 2: 15-20
Zingen: Lied 505 (1 cantorij, 2 en 3 allen)
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 135 ‘Hoor d’engelen zingen d’eer’ (allen)
Dienst van het antwoord
Gedicht ‘In de diepte van de mensen’
Zingen: ‘In de harten van de mensen’(1 cantorij, 2, 3 en 4 allen)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: 506 ’Wij trekken in een lange stoet’: 1, 2 en 4 (allen)
Zegen
Zingen: Lied 484 ‘Go tell it on the mountain’ (allen)