Orde van dienst

Hier vindt u op vrijdag altijd de orde van dienst voor een kerkdienst van mij op de daaropvolgende zondag. Deze orde van dienst blijft staan totdat de volgende wordt geplaatst. Zo is het mogelijk om bij de ‘Preek – laatste keer’ ook de orde van dienst er bij te lezen.

Zondag 15 mei 2022 om 9.30 uur in Oudwoude
Vijfde zondag van Pasen, Cantate (zing)

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Kaarsenlied 277 Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 98: 1 en 4
Bemoediging     
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 212: 1 en 2
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.

Glorialied: Lied 910: 1, 3 en 4  
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.

Gebed van de zondag
Eerste lezing: 
Zingen: Lied 119a: 1 en 4
Tweede lezing: Johannes 13: 31-35
Zingen: Lied 791: 1. 3, 4 en 6
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 838: 1, 2 en 3
Dienst van het antwoord
Dank en voorbeden telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied (staande): Lied 655
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Zondag 8 mei 2022 om 9.30 uur in Westergeest
Vierde zondag van Pasen, Jubilate (jubel)

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Kaarsenlied 277 Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 66: 1 en 2
Bemoediging     
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 287: 1, 2 en 5
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.

Glorialied: Lied 304     
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.

Gebed van de zondag
Eerste lezing: Numeri 27: 12-23
Zingen: Lied 100: 1, 2 en 4
Tweede lezing: Johannes 10: 22-30
Zingen: Lied 23c: 1, 2 en 5
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 657: 1, 2 en 4
Dienst van het antwoord
Dank en voorbeden telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied (staande): Lied 423
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Zondag 1 mei 2022 om 9.30 uur in Ee
Derde zondag van Pasen

De dienst is te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1193-PKN-te-Ee-Oostrum-en-Jouswier

Voorbereiding
Welkom
Intochtslied: Lied 33: 1 en 8     
Bemoediging en groet
Thema van de dienst 
Zingen: Lied 283: 1, 2 en 4           
Kyriegebed
Glorialied: Lied 304         
Dienst van het woord
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de bijbel: Jesaja 61: 1-3
Zingen: Lied 146c: 1 en 5
Tweede lezing uit de bijbel: Johannes 21: 1-14
Zingen: Lied 837: 1, 3 en 4
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 315
Dienst van het antwoord
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3  
Zegen

EERSTE PAASDAG 17 april 2022 om 9.30 UUR in OUDWOUDE
M.m.v. Pietsje Adema-de Bruin (orgel) en Nynke Emma Adema (cornet)

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom, mededelingen en moment van stilte
Kaarsenlied 277 ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’ Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 637: 1, 2, 3 en 4 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’
Bemoediging en drempelgebed  (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Afsluiting Veertigdagenproject ‘Ben je klaar voor het feest?
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.

Glorialied: Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.

Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de bijbel: Jesaja 55: 1-11
Zingen: Lied 659: 1, 2, 3 en 4 ‘Kondig het jubelend aan’
Tweede lezing uit de bijbel: Johannes 20: 1-18
Zingen: Lied 642: 1, 2, 7 en 8 ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied ‘Dit is de dag van het licht’: 1, 2 en 3 (melodie Lied 868 ‘Lof zij de Heer’)
Dienst van het antwoord
De kinderen komen terug
Zingen: Projectlied ‘Een slinger van verhalen’
De kinderen delen narcissen uit
Dank en voorbeden telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen:
A: Heer, verhoor ons.
Stil gebed en Onze vader
Slotlied: Lied 630: 1, 2 en 3 ‘Sta op! Een morgen ongedacht’
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’