Geduld met God (2015)

Gesprekskring Raad van Kerken Oosterwolde

2015-2016
Materiaal: Thomás Halík, ‘Geduld met God’
Boekencentrum € 19,50 ISBN: 9789023927662

In deze gesprekskring gaat het over geloof en twijfel. De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Thomas Hálík probeert in zijn boek ‘Geduld met geloof’ een brug te zoeken tussen geloven en niet-geloven. Hij neemt als uitgangspunt de twijfelende en zoekende Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.
Halik bekeerde zich in de communistische tijd tot het christendom en werd theoloog-priester. Hij voelt van binnen uit wat het is in een godverlaten-cultuur te leven. Hij roept ons op ons te laten inspireren door de Zacheüssen van deze tijd. Is er wel genoeg gevoel voor rand- en niet-gelovigen? En ook solidariteit? Dat houdt ook in dat je deelneemt aan hun vragen en twijfels. ‘Aan de rand’ zou wel eens veel meer geloof te vinden zijn dan we denken.
We gaan in gesprek over geloof en twijfel aan de hand van dit boeiende, spirituele boek, waarbij er ruimte is voor onze eigen ervaringen en inbreng? Wat heeft de figuur van Zacheüs ons te zeggen? Hoe kunnen wij in onze tijd een brug zoeken tussen geloof en twijfel, geloven en niet-geloven?