Liberaal christendom (2016)

Gesprekskring Raad van Kerken Oosterwolde

2016-2017
Materiaal: Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob
Liberaal christendom – Ervaren, doen, denken
Skandalon € 21,95 ISBN: 978-94-92183-21-7

Geloven in deze tijd, daarover gaat het in deze gesprekskring. Het boek ‘Liberaal christendom’ reikt waardevolle bouwstenen aan voor een eigentijdse theologie, die dicht bij het leven staat. Elf auteurs verwoorden met een open blik naar de inzichten van deze tijd de relevantie van de christelijke traditie voor vandaag. Zij bieden een liberale theologie die onorthodox is en de grote vragen niet schuwt. En de lezer wordt uitgenodigd zich actief in het gesprek te mengen.

In een ruimdenkende en creatieve omgang met de christelijke traditie komen in dit boek grote vragen aan bod, zoals over het bestaan van waarheid en van God. Ook wordt ingegaan op actuele vragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie tussen kerk en wereld. Verder krijgen religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel de nodige aandacht. En in hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid wordt beschreven hoe een liberale geloofshouding doorwerkt in het alledaagse leven.
Aam de hand van dit boeiende boek gaan we in gesprek over geloven in deze tijd, waarbij er ruimte is voor onze eigen ervaringen en inbreng. Wat betekent het om mens te zijn in de wereld van vandaag vanuit de christelijke traditie?

liberaal